Dold fara för barn
Runt om i landet finns idag en hel del brunnar som riskerar att bli en fara för både barn och djur sedan locket antingen lossnat eller helt enkelt är trasigt. Ett enkelt sätt att gardera sig är att montera ett fallskydd strax under locket som förhindrar att någon kan ramla ner i brunnen även om locket skulle vara borta.
ISP Prod AB startades för 16 år sedan av Birgitta Frosteby och hennes man Bengt sedan barnen börjat växa upp och de upptäckt att de hade flera farliga brunnar på tomten. Eftersom Bengt jobbade på ett företag som bland annat tillverkade plaströr och brunnar började han fundera över olika konstruktioner för att säkerställa brunnarna. Efter att ha hittat en bra lösning utgick de från att det fanns en marknad för den typen av säkerhetsprodukter och startade tillverkning i större skala. Skydden är svetsade i syrafast, rostfritt stål och tillverkas i olika modeller för att passa samtliga brunnar.
– Skydden är enkla att sätta fast och monteras strax under befintligt lock, berättar Birgitta.
Fallskydden är både belastningsprovade av Statens Provningsanstalt och typgodkända av Sitac, som utfärdar bevisen.

Sedan 1994 finns en lag som föreskriver att samtliga brunnar som finns där barn kan tänkas vistas ska vara säkrade på något sätt. De platser som omnämns är framför allt skolor, daghem, lekplatser, bostadsområden och gator runt omkring, även om barn givetvis kan tänkas vara var som helst. Vad Birgitta konstaterar är att fallskydden är ett både billigt och säkert alternativ speciellt genom sin hållbarhet och livslängd. Dessutom är det enkelt att ändå gå ner i brunnen vid till exempel en inspektion eller slamsugning genom att lossa en mutter i mitten och lyfta upp den inre delen.

Birgitta är idag ensam ansvarig för verksamheten och gör i princip allt på företaget utom själva svetsningen, där hon har en timanställd svetsare till hjälp. Kunderna är både kommuner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner och vem som helst kan kontakta ISP Prod AB för att beställa ett fallskydd. Leveranstiden ligger på mellan 2 och 5 arbetsdagar och skulle brunnsmåtten vid något tillfälle avvika från standardmodellerna kan de lätt anpassa skyddet till de aktuella måtten.

ISP Prod AB

Bransch:
Säkerhet

Telefon: 016-962 71


Email:
birgitta@isp-prod.com

Hemsida:
www.isp-prod.com

Adress:
ISP Prod AB
Sandviksvägen 39
63505 Eskilstuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN